oria

צוואה לדוגמה

 כללי  סגור לתגובות על צוואה לדוגמה
ינו 222022
 

במהלך חיי אני תורם ומשקיע זמן בפרוייקטים שנראים לי חשובים וערכיים, כמו עמותת אנימלס לזכויות בעלי חיים, ארגון GFI לתזונה ברת קיימא ועוד, וגם במותי הייתי רוצה להמשיך ולהשאיר אחרי את אותם הערכים.

הדבר שאני הכי רוצה זה להשפיע על העולם לטובה בצורה משמעותית ככל האפשר, להותיר עולם טוב יותר מזה שבאתי אליו. וזה קשה. אבל זה אפשרי ויותר מעשי אם אני נותן כסף לגופים וקרנות שעוסקים בכך, כמו Effective Altruism.

במשך הרבה זמן התלבטתי לגבי הצוואה, כיוון שאין לי ילדים נכון לעכשיו ואני לא יודע מה צופן העתיד ניסיתי לנחש מה לעשות בכל סיטואציה. התחלתי במחשבות על כל מקרה קצה אפשרי, כמו מה לעשות אם הילד הבכור עם מוגבלות שכלית ולכן מסתובב עם אפוטרופוס, בזמן שהילדה השניה התחתנה עם אדם שנפל לתרמית פירמידה ועכשיו הם חייבים 50 אלף שקל לאיזה נוכל, תוך כדי שאחותי מנסה לקנות בית חדש…
עד שהבנתי שזה מטופש לנסות לחשוב על כל מקרה אפשרי ולנסח נוסחה בצוואה. כל אלה דברים שאני יכול לטפל בהם בזמן שהם קורים, במהלך חיי, ולא דברים שהצוואה אמורה לטפל בהם. יהיו לי ילדים? אני יכול לפתוח להם חשבון חסכון. אני רוצה להוריש למישהו מהם בית? אני יכול להעביר את הבית על שמו. מישהו הסתבך? אעזור לו מיד, לא אמתין למלאך המוות שיעזור לו… זה פתר את הכל. בצוואה אני מוריש רק לעמותות שנראות לי. לאנשים הקרובים אלי – אדאג במהלך חיי.

צוואה מחתימים ומפקידים אצל רשם הצוואות. צריכים לשלם, להעלות סריקה של הצוואה דרך האתר, ובמקביל לשלוח אליהם את העותק הפיסי חתום באמצעות הדואר. זה עולה 109 שקל, ומצריך קצת טררם חד-פעמי של התחברות וזיהוי.

גרסה לגרסה מצונזרת של הצוואה כפי שניסחתי אותה עבורי עצמי:
https://docs.google.com/document/d/1x-yR0cm2TlS2LCVL4UP1AJxSJliFEq7z

צוואה לדוגמה

אני החתום מטה __________ נושא ת.ז. __________ מכתובת ____________________, בהיותי בדעה צלולה ובהכרה מלאה, מצווה מרצוני הטוב והחופשי את אשר יעשה ברכושי לאחר פטירתי:

1. צוואתי זו הינה בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965, והיא בעלת תוקף מלא ומחייב לפי דיני מדינת ישראל.

צוואתי זו תחול על כל רכושי, בין אם מקרקעין ובין אם לא מקרקעין, זכויות מכל סוג שהוא, לרבות קניין רוחני, מניות, כספים, כספות ותכולתן, וכל רכוש ללא יוצא מן הכלל אשר ארכוש או אירש בכל עת, אם בישראל או כל מקום אחר, וכל כספים ו/או נכסים שיימצאו.

2. אני מבקש שאופן הטיפול בגופתי ייקבע במלואו על ידי אשתי/ידועתי-בציבור או המבוגר/ת מבין ילדיי החוקיים הבגירים. אדם זה יוכל להחליט כל מה שיראה בעיניו לנכון. אני מבקש להפקיד בידי האדם שיטפל בכך 15,000₪ צמוד מדד מתוך עזבוני עבור כיסוי חלקי של ההוצאות הכרוכות בכך.

4. ככל שיש נדל"ן שהוא על שמי ובמשותף על שם אדם אחר בעת פטירתי, רשאי אותו אדם לדחות עד 15 שנה לאחר פטירתי את מכירת הנדל"ן לצורך חלוקת שוויו ליורשים על פי הצוואה, בתנאי וכל עוד שהוא מתגורר במקום בפועל.

5. כל עזבוני אני מצווה אותו באופן שתחילה יסולקו כל החובות שלי או חלקי בחובות משותפים. נכון ליום __________ חובותיי הם כלהלן:

 

– הלוואה מספר __________ מבנק __________ שנחתמה בתאריך __________

סכום ההלוואה: __________ יתרה לפירעון כרגע: ________

החזר חודשי: ________ בממוצע כל __ לחודש ועד לתאריך ________

6. לילדיי החוקיים, ככל שיהיו, אדאג במהלך חיי, בין אם בחשבונות חיסכון או כל דרך אחרת שאראה לנכון אם אבחר לעשות זאת, ואינני מוריש להם חלקים בעזבוני.

7. יתר עזבוני אני משאיר לחלוקה שווה בין הגופים הבאים או גלגול שלהם, מי מהם שעוד קיים ופעיל:

– עמותת __________ מספר __________ כתובת נוכחית ____________________

– קרן __________ מספר __________ כתובת נוכחית ____________________

8. למען הסר ספק, אינני מתיר לצד כלשהו אשר אינו מוזכר מפורשות בצוואה זכויות כלשהם בעזבוני. הנני מבטל ביטול גמור, מוחלט ושלם כל צוואה או מילואים לצוואה או כל מסמך או כתב או שיחה על מה שייעשה בעזבוני לאחר מותי, והנני מצווה בזה ואומר שלא להתחשב עמם ולא עם שום פרט מפרטיהם ולא עם שום דבר אחר למעט צוואתי זאת לכל פרטיה ודקדוקיה, ואין היא יכולה להיפגע בשום תנאי מתנאיה, אלא על פי צוואה מתאריך מאוחר יותר לתאריך חתימת צוואה זו אשר הופקדה אצל רשם הצוואות.

צוואתי זו נערכה במקום __________ ביום __________

ולראיה באתי על החתום: ____________________________

עותק נשלח לעמותות שצוינו.

 פורסם על ידי בתאריך 21:45

bookmarklets

 טיפים במחשבים, כללי  סגור לתגובות על bookmarklets
מאי 102018
 

Useful Bookmarklets

https://mrcoles.com/bookmarklet/

Show passwords on mouse hover

Clear everything in a page

💥

Make all images fit in screen

 פורסם על ידי בתאריך 11:40

עבדות?

 זב"ח, כללי, סתם בלוג  סגור לתגובות על עבדות?
ספט 122016
 

תומאס ג'פרסון – אחד מנשיאי ארה"ב, ממובילי המאבק נגד העבדות, ללא ספק אחד מהאנשים שקידמו את שחרור העבדים – ובכל זאת החזיק עבדים בעצמו עד החוק לשחרורם. לטענתו לא היה לו בסיס כלכלי מספיק לשחרר אותם טרם העברת החוק לשחרורם.

הגיג א: לפעמים אנחנו מאד תומכים ברעיון ויודעים בדיוק מה הדבר הנכון והראוי, במיוחד כשמדובר על מישהו אחר, ועדיין עיוורים (או שנוח לנו להיות עיוורים) לגבי עצמנו.

הגיג ב: לפעמים למרות שאנו בעצמנו חלק מהבעיה אנחנו יכולים להיות גם במקביל חלק מהפתרון. אולי אפילו טוב יותר, מאחר ואנחנו יודעים היטב ומנסיון אישי מאד מה עוצר מהפתרון להגיע.

הגיג ג: זה מראה עד כמה העבדות הייתה בסיס איתן ושגור בכלכלה. העבדות הייתה טבעית, נפוצה, ועם לובי חזק מאד במשך אלפי שנים (לפחות) ואם את זה הצלחנו למגר, אין זוועה מוסרית תרבותית אחרת שלא נוכל לעצור בהמשך.
רק הפעם אולי נצליח לעשות את זה בפחות אלימות.

 

 פורסם על ידי בתאריך 18:36

סקס פוזיטיב (פורנו פמיניסטי)

 כללי, מומלצים  סגור לתגובות על סקס פוזיטיב (פורנו פמיניסטי)
מאי 052016
 

רשימת אתרי פורנו חיובי (פורנו פמיניסטי, לא פוגעני):


רשימת אתרי פורנו חיובי בחלון חדש | להציע שינויים ואתרים נוספים

למה בשבילנו?

פורנו מיינסטרימי בימינו מאד בוטה, משפיל, מטעה ומעביר מסר כוחני ואלים. הנה קטע של רן גבריאלי באנגלית על זה (אישית פחות התחברתי לסגנון שלו, אבל זה מעביר את הרעיון)

פורנו משפיל גם גברים, שמוצגים כמכונת סקס מוכן לפעולה בכל רגע נתון, זיקפת ברזל ויכולת ספורטיבית לרוץ מרתון בתנועות של 10 ס"מ קדימה ואחורה.
פורנו משפיל גם נשים, שמוצגות כמכונת מציצה-כוס-תחת שתעשה הכל כדי להגיע לגמירה של הגבר ומרטיבה כמות שתמלא בריכה אולימפית ותשחה בה גם.
סרטים הם לא המציאות – כשאנחנו רואים את שוורצנגר מרים מכונית ברור לנו שבמציאות הוא חונה ברברס כאחד האדם, וגם הוא לא ימצא חניה על רוטשילד. או לפחות הנהג שלו. בכל מקרה ברור לנו שאנחנו לא הולכים להרים מכוניות אפילו שראינו את זה בסרט… בפורנו מועבר המסר כאילו שזו המציאות, כאילו שזה סרט דוקומנטרי של ערוץ 8 וככה סקס אמור להיראות…
כאשר המציאות מאד רחוקה מכך. גם בסקס אנחנו אנשים, ולא מכונות.
הנה קטע קצר מהרצאה של צחי בן ציון על העניין הזה:

למה להפסיק לצרוך פורנו מיינסטרים – בשבילן?

אנשים בטוחים שכוכבי וכוכבות פורנו עושים כיף, מתעשרים, מגלגלים כספים ונהנים מהחיים בעבודה המושלמת. יש את המיעוט, הטופ 10% שאצלם זה ממש ככה, אבל רוב תעשיית הפורנו מנצלת, משאירה נשים עם כל בעיה בריאותית שאפשר לחשוב עליה, מחלות מין כמובן, והרבה מאד ניצול של נערות צעירות. משתמשים בהם ואז זורקים. הרבה מהבעיות שיש בזנות יש גם בפורנו המיינסטרים, בשל אופי העבודה.
היית מוכן/ה שמישהו שמגעיל אותך יגע בך? בתמורה לכמה כסף כן?
תעשיית פורנו הילדים הרבה יותר גרועה, קשורה לחטיפת ילדים במקרים רבים (אותו הארגון שאליו מדווחים על אתרי פורנו ילדים עוסק גם במציאתם ילדים נעדרים). במקרה הזה ברור לכולנו שזה רע ובלתי מוסרי וברור לנו שהילדים האלה מנוצלים ועוברים דברים שלא יעשו.

נ.ב: בפורנו מצויר, מונפש וטקסטואלי אין את הבעיות הללו של ניצול אנשים. זה עדיין יכול להשפיע עלינו לרעה, ליצור ציפיות לא הגיוניות, לא רצויות או סתם לא מתוקשרות מהפרטנר/ית. לדעתי האישית, מצויר משפיע פחות, כי די ברור שזה לא אמיתי…

נ.ב.ב: כנ"ל לגבי פורנו טקסטואלי

וקטע נוסף של רן גבריאלי:

 פורסם על ידי בתאריך 18:55

עצות בהקמת מערכת ווב ובניית אתר אינטרנט גדול

 טיפים במחשבים, כללי  סגור לתגובות על עצות בהקמת מערכת ווב ובניית אתר אינטרנט גדול
אוק 132014
 

היי,
נתחיל בלציין שאני מתנדב באנונימוס ומספר עמותות נוספות להגנה על בעלי חיים בעיקר בתחום האינטרנט – אכסון, בנייה, תחזוק ועוד.
אני עובד בתחום בערך מגיל 20, ואשמח לחלוק את נסיוני.

מהנסיון שלי עם חברות אכסון מצאתי חברה אחת הרבה יותר טוב מכל חברת אכסון ישראלית אחרת שעבדתי איתה, ואני ממליץ מאד.
רוב האתרים הישראלים שלי מאוכסנים אצלם היום, כולל אתרים עם מאות אלפי כניסות לחודש.
קוראים להם jetserver.co.il
החבילה הבלתי מוגבלת עולה 100 שח לחודש.
ובלתי מוגבלת היא באמת בלתי מוגבלת. כאשר האתר תופס עד 5 ג'יגה מתבצע גיבוי יומי, שבועי וחודשי.
יש להם שירות מדהים, תוך שעה או פחות עונים במקצועיות על כל דבר.
מאובטחים, מהירים, יושבים בישראל. מערכת סיפאנל מלאה.

אם הולכים על שרת ענן ולא אכסון אתרים, צריך לקחת בחשבון שזה הרבה כאב ראש, וממש ממש כדאי להשקיע עוד כאב ראש ולהתקין nginx במקום אפצ'י. אתם לא מאמינים כמה ש nginx מהיר יותר וחסכוני בזכרון יחסית לאפצ'י, פשוט לא יאומן. כמות המשתמשים שהשרת שלי תמך בהם הוכפלה כאשר עברתי ל nginx. אבל זה לא היה קל, צריך ללמוד אותה.
אני עובד היום עם שרתי ענן של amazon ec2 ושל rackspace – שניהם מצונים.
רקספייס יש שירות מעולה. הם טיפה פחות זולים מאמזון, לא בצורה משמעותית.
אמזון יש את היתרון של elastic ip וגמישות בחיבור בין דיסקים לשרתים, שאין כרגע לרקספייס.
אני עובד עם שניהם כיום, ממליץ על זה מהם שאת/ה מכיר יותר טוב…

אתר שמכיל הרבה תמונות וקבצים כדאי להשתמש בשירות של אמזון s3 כדי לאכסן את הקבצים והתמונות האלה. לא להתעצל ולשים אותם סתם באיזו ספריה, לקחת את היום עבודה ולהעביר אותם לS3.
כדאי אפילו לפתוח סאב-דומיין נפרד שמגיש את התמונות הללו, שבטח יגיעו לכמה ג'יגות מאד מהר.
כדאי גם להוריד את איכות התמונות במקור, כדי שהאתר יהיה יותר מהיר למשתמשים ויתפוס פחות מקום.

כדאי להשתמש ב cloudflare בשביל CDN אוטומטי וחינמי.
כדאי באופן כללי להשתמש ב CDN להגשת קבצים סטאטיים, היתרון של cloudflare (חוץ מזה שהם החינמיים הגדולים היחידים) הוא שהם עושים את הכל אוטומטית. כל מה שצריך זה לשנות את ה DNS לשרתים שלהם, והם כבר ידאגו לשאר.
שירות ה CDN בתשלום של cloudflare מעט יקר יותר משל המתחרים. למקצוענים – חברת highwinds נותנת מחיר בריצפה ושירות בשמיים. אנחנו משתמשים בהם בחברה שלי.
להתרחק מ amazon cloudfront בכל מקרה! זה מפתה כי הם מאד קלים להטמעה, אבל הם יקרים בצורה בלתי נתפסת, בין פי 3 לפי 8 מהמתחרים הגדולים.
בנוסף, האינוולידציה שלהם על הפנים. לוקח ברגיל 15 דקות לסיים אינוולידציה (פורג'). על הייווינדס, לדוגמה, זה לוקח ברגיל 15 שניות (לעיתים נדירות, לוקח 2 דקות).

המערכת עליה בונים את האתר ממש חשובה – אני מאד מאד מאד מאד מאד ממליץ לבנות את האתר על מערכת ותיקה ומוכרת היטב כמו דרופל, דג'אנגו, וורדפרס, ג'ומלה.
כך אפשר יהיה לתחזק את האתר בעתיד.
לא לא לא לנסות לכתוב את האתר מאפס – גם אם תעשה/י את זה יותר טוב ממאות המומחים שכתבו את המערכות הגדולות – זה יהיה סיוט בשביל אחרים לתחזק את האתר הזה בעתיד.
וזה גם יגרום לך לבזבז המון זמן על דברים טריוואלים. תאמינו לי, זה הדבר הכי חשוב שלמדתי במערכות ווב.
להיות ענווים, חכמים ולהשתמש במה שיש.

להתרחק מאכסון ווינדוס וממערכת דוט.נט כמו ממגיפה.
אכסון ווינדוס איטי וצורך הון זכרון.
מערכת דוט.נט איטית בצורה קיצונית, נוטה ליפול באופן אקראי על בסיס קבוע, בזבזנית בזכרון איפה שלא צריך ובלתי גמישה בעליל.
אם רוצים לשדרג לדוט.נט החדש יותר צריך לכתוב מחדש חצי מהאתר, ולדבג דברים חודש.
דברים יתקלקלו באופן מפתיע במקומות ומסיבות לא צפויות, ותמצא/י את עצמך עושה חמישים קומבינות על כל שטות כדי לוודא שהקוד שכתבת לא יפוצץ את האתר.
בשביל להשוות, שדרוגים של אתרים מבוססי php עוברים די חלק – האתר בגדול עובד ורק צריך להחליף איזו פונקציה או שתיים למען תמיכה עתידית יותר – בטח שלא לשכתב הכל.

כדי לישון בשקט אני ממליץ להירשם לשירות שנקרא Monitor.us (לא מוניטיס).
הם בודקים כל חצי שעה שהאתר בסדר. אם הוא לא, הם שולחים לך סמס. זה עולה רק את עלות הסמס…
לא ניסיתי את השירות שלהם בתשלום, ואני משתמש בשירותיהם כבר שנים כדי לדעת שכל האתרים שבאחריותי עדיין חיים ותקינים.

בהצלחה לכולנו

 פורסם על ידי בתאריך 10:43

רגש

 כללי, סיפורים, סתם בלוג  סגור לתגובות על רגש
ספט 272014
 

"You didn't see what was, Jeanne. You saw what you wanted to see."

ככה הרגשות משחקים בנו. כל רגש, רוצה לגדול ולהתפתח, משפיע עלינו לעשות דברים ולחשוב דברים כדי להגדיל את עצמו ולהאכיל אותו, כמו אש. הערצה מעוורת אותנו לדברים הפחות טובים אצל אותו אדם. כעס מגדיל בזכוכית מגדלת כל מעשה פעוט למעשה איום ונורא. אם זה דכאון, הדבר האחרון שנרצה הוא לצאת עם חברים או לדבר על זה בהגיון. אם זה תסכול, כמו אצלי כרגע, אנחנו ניתקע באותם המקומות שוב ושוב, נעשה אותם דברים אשר יאכילו את התסכול עוד ועוד.

הסיכוי והגדולה טמונים בלראות את זה. לראות את העיוותים, לראות את הרגש ששולט בנו ואיך המחשבה והמעשים שלנו מושפעים ממנו.
אחר כך, רק אחר כך, אפשר לראות את המציאות כמות שהיא.

 פורסם על ידי בתאריך 20:34

מוסיקה חדשה לריקודים ובכלל

 כייפי, כללי  סגור לתגובות על מוסיקה חדשה לריקודים ובכלל
מרץ 142014
 

מוסיקה חדשה אני מוצא היום באתר שנקרא tunes.io
הוא פשוט פתוח לי ברקע כל עוד הוא לא קרס

מוסיקה למסיבת ריקודים

Taylor Thomas – Decay Continue reading “מוסיקה חדשה לריקודים ובכלל” »

 פורסם על ידי בתאריך 22:29

טיפים קטנים #1 — קופי פסט בין מחשבים והסלולרי

 כללי  סגור לתגובות על טיפים קטנים #1 — קופי פסט בין מחשבים והסלולרי
ינו 302014
 

טיפים קטנים #1 — להשתמש באתר

http://www.wepaste.com

כדי להעביר קופי-פסט בין מחשבים, או להעביר לסלפון כדי לשלוח סמס/וואטסאפ

לדוגמא http://www.wepaste.com/oria-tips/

 

 

 פורסם על ידי בתאריך 19:29

Clipboard manager מנהל קליפבורד

 טיפים במחשבים, כללי  סגור לתגובות על Clipboard manager מנהל קליפבורד
יול 252013
 

Clipx – a very good simple

https://www.dropbox.com/sh/yk93o8pivp9gg6r/AAARpOtZZzhmoY2V8-kl4C6Wa?dl=0

This small software opens an auto-hide wing on the left side of the screen which holds 10-20 of your last copy-pastes.
Very easy and straight forward!
In addition, you can select some 10 usable text cuts and save them in the 'never forget' box.
Of course, everything can be instantly deleted when necessary…
To download:
https://www.dropbox.com/s/rpl1fqjqz1wemz2/EasyClipboard.zip

Continue reading “Clipboard manager מנהל קליפבורד” »

 פורסם על ידי בתאריך 5:43