בוקר אורי

עבדות?

תומאס ג'פרסון – אחד מנשיאי ארה"ב, ממובילי המאבק נגד העבדות, ללא ספק אחד מהאנשים שקידמו את שחרור העבדים – ובכל זאת החזיק עבדים בעצמו עד החוק לשחרורם. לטענתו לא היה לו בסיס כלכלי מספיק לשחרר אותם טרם העברת החוק לשחרורם.

הגיג א: לפעמים אנחנו מאד תומכים ברעיון ויודעים בדיוק מה הדבר הנכון והראוי, במיוחד כשמדובר על מישהו אחר, ועדיין עיוורים (או שנוח לנו להיות עיוורים) לגבי עצמנו.

הגיג ב: לפעמים למרות שאנו בעצמנו חלק מהבעיה אנחנו יכולים להיות גם במקביל חלק מהפתרון. אולי אפילו טוב יותר, מאחר ואנחנו יודעים היטב ומנסיון אישי מאד מה עוצר מהפתרון להגיע.

הגיג ג: זה מראה עד כמה העבדות הייתה בסיס איתן ושגור בכלכלה. העבדות הייתה טבעית, נפוצה, ועם לובי חזק מאד במשך אלפי שנים (לפחות) ואם את זה הצלחנו למגר, אין זוועה מוסרית תרבותית אחרת שלא נוכל לעצור בהמשך.
רק הפעם אולי נצליח לעשות את זה בפחות אלימות.